Alanlar
Geleneksel Oyunlar ve Zekâ Oyunları Alanına Ait Program Listeleri
# Plan Hazırla Program Adı Program Süresi
1 Plan Talep Geleneksel Türk Okçuluğu200 Saat
2 Plan Talep Zekâ Oyunları Başlangıç Düzeyi150 Saat
3 Plan Talep Zekâ Oyunları İleri Düzey150 Saat
4 Plan Talep Zekâ Oyunları Öğreticiliği44 Saat
5 Plan Talep Zekâ Oyunları Okul Öncesi100 Saat
6 Plan Talep Zekâ Oyunları Orta Düzeyi150 Saat