Alanlar
Din Eğitimi Alanına Ait Program Listeleri
# Plan Hazırla Program Adı Program Süresi
1 Program Bilgisi Adab-ı Muaşeret26 Saat
2 Program Bilgisi Aile Hayatı48 Saat
3 Program Bilgisi Ailede Çocuğa Din Eğitimi60 Saat
4 Program Bilgisi Ailede Din Eğitimi60 Saat
5 Program Bilgisi Aileye Din Eğitimi60 Saat
6 Program Bilgisi Braille Alfabesi İle Dini Kavramlar Öğreticiliği64 Saat
7 Program Bilgisi Cami Mûsikîsi Kurs Programı40 Saat
8 Program Bilgisi Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum132 Saat
9 Program Bilgisi Çocuklar İçin Etkinliklerle Kuran-I Kerim Eğitimi 2135 Saat
10 Program Bilgisi Çocuklar İçin Etkinliklerle Kuran-ı Kerim Eğitimi 1135 Saat
11 Program Bilgisi Çocuklar İçin Müzik Etkinlikleri84 Saat
12 Program Bilgisi Değerlerime Sahip Çıkıyorum Kurs Programı40 Saat
13 Program Bilgisi Dinimi Öğreniyorum50 Saat
14 Program Bilgisi Doğa ve Çevre Bilinci30 Saat
15 Program Bilgisi Erken Çocukluk Döneminde Dinimi Seviyorum72 Saat
16 Program Bilgisi Erken Çocukluk Döneminde Etkinliklerle Değerler Eğitimi72 Saat
17 Program Bilgisi Erken Çocukluk Döneminde Kitabım Kur'an-ı Kerimi Seviyorum72 Saat
18 Program Bilgisi Erken Çocukluk Döneminde Peygamberimi Seviyorum72 Saat
19 Program Bilgisi Esmâ-i Hüsnâ50 Saat
20 Program Bilgisi Esnaf ve Ticaret Ahlakı18 Saat
21 Program Bilgisi Farklı Din Ve Kültürlerde Kadın16 Saat
22 Program Bilgisi Fıkıh Ve Güncel Hayat Kurs Programı70 Saat
23 Program Bilgisi Gençlerle İletişim38 Saat
24 Program Bilgisi Gençlerle Müzik110 Saat
25 Program Bilgisi Hac Ve Umre30 Saat
26 Program Bilgisi Hadis Okumaları36 Saat
27 Program Bilgisi Hafızlık Ezberleme Eğitimi Kurs Programı1200 Saat
28 Program Bilgisi Hafızlık Ezberleme Ve Geliştirme Eğitimi Kurs Programı1200 Saat
29 Program Bilgisi Hafızlık Hazırlık Eğitimi Kurs Programı840 Saat
30 Program Bilgisi Hitabet Ve Dinî İletişim40 Saat
31 Program Bilgisi Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi36 Saat
32 Program Bilgisi İleri Düzey Hafızlık Eğitimi Kurs Programı900 Saat
33 Program Bilgisi İleri Düzey Hafızlık Kuran-ı Anlama Eğitimi900 Saat
34 Program Bilgisi İnanç Okuryazarlığı40 Saat
35 Program Bilgisi İrfan Geleneği ve Büyük Mutasavvıflar40 Saat
36 Program Bilgisi İrfan Türküleri120 Saat
37 Plan Talep İş ve Meslek Ahlakı24 Saat
38 Program Bilgisi İslam Ahlakı46 Saat
39 Plan Talep İslam Akaidi ve Kelam50 Saat
40 Plan Talep İslam Düşünce ve Bilim Tarihi40 Saat
41 Plan Talep İslam Kültür ve Medeniyeti32 Saat
42 Plan Talep İslam Sanatları42 Saat
43 Plan Talep İslam Tarihi54 Saat
44 Plan Talep Kitabımı Öğreniyorum70 Saat
45 Plan Talep Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Tashih-i Huruf Eğitimi-190 Saat
46 Plan Talep Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Tashih-i Huruf Eğitimi-290 Saat
47 Plan Talep Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Tashih-i Huruf Eğitimi-390 Saat
48 Plan Talep Namazı Öğreniyorum24 Saat
49 Program Bilgisi Peygamberimin Hayatını Öğreniyorum64 Saat
50 Plan Talep Peygamberler Tarihi54 Saat
51 Plan Talep Sahabe Hayatı36 Saat
52 Program Bilgisi Temel Dini Kavramlar60 Saat
53 Plan Talep Yaşayan Dünya Dinleri46 Saat
54 Program Bilgisi Yetişkinler İçin Kuran-I Kerim (Elif-Be) Okuma120 Saat
55 Plan Talep Yetişkinler İçin Kuran-ı Kerimi Tecvidli Okuma120 Saat
Sitemizde yayınlanan kurs planı içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Modüler Programları ve MEGEP Modülleri ile hazırlanmıştır.