Alanlar
Din Eğitimi Alanına Ait Program Listeleri
# Plan Hazırla Program Adı Program Süresi
1 Plan Talep Adab-ı Muaşeret26 Saat
2 Plan Talep Aile Hayatı48 Saat
3 Plan Talep Dinimi Öğreniyorum50 Saat
4 Plan Talep Doğa ve Çevre Bilinci30 Saat
5 Plan Talep Esmâ-i Hüsnâ50 Saat
6 Plan Talep Esnaf ve Ticaret Ahlakı18 Saat
7 Plan Talep Fıkıh ve Güncel Hayat38 Saat
8 Plan Talep Gençlerle İletişim38 Saat
9 Plan Talep Hadis Okumaları36 Saat
10 Plan Talep Hafızlık Ezberleme Eğitimi Kurs Programı2280 Saat
11 Plan Talep Hafızlık Hazırlık Eğitimi Kurs Programı840 Saat
12 Plan Talep Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi36 Saat
13 Plan Talep İleri Düzey Hafızlık Eğitimi1800 Saat
14 Plan Talep İrfan Geleneği ve Büyük Mutasavvıflar40 Saat
15 Plan Talep İş ve Meslek Ahlakı24 Saat
16 Plan Talep İslam Ahlakı49 Saat
17 Plan Talep İslam Akaidi ve Kelam50 Saat
18 Plan Talep İslam Düşünce ve Bilim Tarihi40 Saat
19 Plan Talep İslam Kültür ve Medeniyeti32 Saat
20 Plan Talep İslam Sanatları42 Saat
21 Plan Talep İslam Tarihi54 Saat
22 Plan Talep Kitabımı Öğreniyorum70 Saat
23 Plan Talep Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Tashih-i Huruf Eğitimi-190 Saat
24 Plan Talep Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Tashih-i Huruf Eğitimi-290 Saat
25 Plan Talep Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Tashih-i Huruf Eğitimi-390 Saat
26 Plan Talep Namazı Öğreniyorum24 Saat
27 Plan Talep Peygamberimin Hayatını Öğreniyorum64 Saat
28 Plan Talep Peygamberler Tarihi54 Saat
29 Plan Talep Sahabe Hayatı36 Saat
30 Plan Talep Temel Dini Kavramlar60 Saat
31 Plan Talep Yaşayan Dünya Dinleri46 Saat
Sitemizde yayınlanan kurs planı içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Modüler Programları ve MEGEP Modülleri ile hazırlanmıştır.