Alanlar
Seramik ve Cam Teknolojisi Alanına Ait Program Listeleri
# Plan Hazırla Program Adı Program Süresi
1 Plan Talep Alçı Model Kalıpçı1568 Saat
2 Plan Talep Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı256 Saat
3 Plan Talep Alçı Şekillendirme ve Döküm344 Saat
4 Plan Talep Asitçi272 Saat
5 Plan Talep Bilgisayar Folyocu624 Saat
6 Plan Talep Bizoteci264 Saat
7 Plan Talep Boncukçu-Boş Boru Üflemecisi568 Saat
8 Plan Talep Boyacı/Çini İşlemeci318 Saat
9 Plan Talep Cam El Dekorcu280 Saat
10 Plan Talep Cam Şekillendirmeci1216 Saat
11 Plan Talep Cam Süs Eşyası Yapımı280 Saat
12 Plan Talep Çarkçı-Tornada Form Şekillendirmeci616 Saat
13 Plan Talep Çini İşlemeci/Çinici461 Saat
14 Plan Talep Çinici1400 Saat
15 Plan Talep Dekorcu-Sır üstü Dekorlamacı760 Saat
16 Plan Talep Dökümcü/Sırlamacı112 Saat
17 Plan Talep Dont Testisi Yapımı248 Saat
18 Plan Talep Düz Camcı256 Saat
19 Plan Talep El Dekorcu-Sır Üstü Dekorlamacı376 Saat
20 Plan Talep Fırın Harmancı424 Saat
21 Plan Talep Flato Yaldızcı256 Saat
22 Plan Talep Füzyoncu256 Saat
23 Plan Talep İndirmeci1304 Saat
24 Plan Talep Kesme Dekorcu288 Saat
25 Plan Talep Kulpçu-Ayakçı416 Saat
26 Plan Talep Kumlamacı256 Saat
27 Plan Talep Malaturacı256 Saat
28 Plan Talep Mandrel İle Cam Boncuk Yapımı352 Saat
29 Plan Talep Modelci ve Çok Parçalı Kalıpçı288 Saat
30 Plan Talep Mozaik132 Saat
31 Plan Talep Ön Üflemeci288 Saat
32 Plan Talep Pantoğrafcı256 Saat
33 Plan Talep Plastik Çamur ve Alçı Şekillendirme384 Saat
34 Plan Talep Şalümoda Cam Şekillendirme276 Saat
35 Plan Talep Seramik Biçimlendirme401 Saat
36 Plan Talep Serbest Seramik Şekillendirmeci1680 Saat
37 Plan Talep Sır Altı Çini Uygulama416 Saat
38 Plan Talep Sır Üstü Dekorlamacı1352 Saat
39 Plan Talep Tahrirci/Çinici247 Saat
40 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Endüstriyel Cam40 Saat
41 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Serbest Seramik Şekillendirme40 Saat
42 Plan Talep Tezyinatcı1256 Saat
43 Plan Talep Tornada Form Şekillendirmeci1360 Saat
44 Plan Talep Transferci256 Saat
45 Plan Talep Vitraycı1128 Saat
46 Plan Talep Yaldız Fırıncısı256 Saat
47 Plan Talep Yarı Otomatik Cam Şekillendirmeci288 Saat
Sitemizde yayınlanan kurs planı içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Modüler Programları ve MEGEP Modülleri ile hazırlanmıştır.