Kullanım Şartları ve Gizlilik Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar
a. Egitimplanla.com internet adresinde yer alan site. İşbu sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde site olarak anılacaktır.
b. Egitimplanla.com internet adresinde yer alan siteye kayıt olan kişi. İşbu sözleşmenin sonraki bölümlerinde kullanıcı olarak anılacaktır.Bu kullanıcı sözleşmesi (Sözleşme), site ve kullanıcı arasında akdedilmektedir. Kullanıcı, siteye kayıt olduğu andan itibaren, herhangi bir faaliyette bulunmasa dahi aşağıdaki yazılı bulunan tüm hususları anlamış ve peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
Madde 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşme, kullanıcının site üzerinde bulunan kurs planı hazırlama ve site tarafından sunulan diğer online hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar ile ilgili taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi için akdedilmiştir.

Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
a. Kullanıcı siteye kayıt olduğunda 18 yaşını doldurduğunu ve bu sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip olduğunu beyan eder.
b. Kullanıcı sitede yer alan hizmetlerden faydalanması için site tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlaması ve bu sözleşmeyi onaylamasını bildiğini beyan eder.
c. Kullanıcıya ait bilgilerde değişiklik olması durumunda kullanıcı sitede yer alan bilgiler güncellemesi gerektiğini beyan eder. Bilgilerde herhangi bir yanlışlık olması durumunda kullanıcının siteye erişiminde aksaklık olması veya erişim sağlanamamasından dolayı site sorumlu değildir.
ç. Kullanıcı yürürlükteki mevzuata, yasalara ve işbu sözleşmede öngörülen hüküm ve koşullara uygun bir şekilde siteyi kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde siteyi kullanamaz. Aksi durumda, doğacak tüm yasal ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcıya bağlanacaktır.
d. Kullanıcı, sitede yer alan hizmetleri üçüncü kişilere hizmet sunmak, ticari kazanç elde etmek, kendi reklam ve tanıtımı gibi amaçlar ile kullanmayacağını kabul eder.
e. Kullanıcının siteye erişiminde e-posta ve kayıt esnasında site için oluşturulan şifre bilgisi ile sağlanmaktadır. Kullanıcı, siteye erişimde istenilen e-posta ve şifre bilgisinin korunmasında, saklanmasında, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasında sorumludur. E-posta ve şifre bilgisi ile siteye girişlerdeki ve her türlü faaliyetteki sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu amaçla oluşabilecek her türlü yasal ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.
f. Site, elektronik ortamlarda bulunduğu için bu duruma bağlı oluşabilecek aksaklıklarda, güvenlik amaçlı oluşabilecek kesintilerde, sitenin güncellenmesi sırasında gibi benzer veya farklı durumlarda; kullanıcı, siteye erişim ve/veya siteden faydalanmasında kısıtlamalara tabi olacağını kabul eder.
g. Site, kullanıcı tarafından paylaşılan bilgi ve verileri işbu sözleşmeye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makam ve/veya makamlardan talep gelmesi halinde sitenin kendisinde bulunan kullanıcıya ait bilgi ve verileri ilgili makam ve/veya makamlarca paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında, kullanıcıya veya kullanıcı tarafından site üzerinde gerçekleştirilen işlemlere ait bilgi ve veriler kullanıcının güvenliği, sitenin yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Kullanıcı tarafından, siteye verilen bilgiler yurtiçinde veya yurtdışındaki veri tabanında tasnif edilip muhafaza edilecektir. Kullanıcı, kendisine ait bilgi ve verilerin site veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de ve/veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.
ğ. Kullanıcıya site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere site amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Site yetkililerinin, site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların sitenin kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site yetkilileri, site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.
h. Site, herhangi bir ön bilgilendirmede bulunmaksızın işbu sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahiptir. Site’nin bu hakkını kullanması durumunda ilgili değişiklikler kullanıcının siteyi bir sonraki kullanımında yürürlüğe girecektir. Kullanıcı sözleşmede yapılacak bu değişiklikleri takip edeceğini kabul etmektedir. Kullanıcı, yapılan değişiklikleri kabul etmediği takdirde aşağıda belirtilen fesih hükümleri uyarınca üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir.
ı. Kullanıcı, yürürlükteki mevzuat ve işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarına uygun davranmadığı durumlarda; site, kullanıcının siteye üyelik durumunu işbu sözleşmenin fesih hükümleri uyarınca sonlandırma hakkına sahiptir. Sitenin bu ayrılıktan doğan zararı kullanıcıdan talep hakkı saklıdır.
i. Site, sağladığı hizmetleri güncel eğitim ve modüler programlardan almaktadır. Bu hizmetlere ait içerik, bilgi veya veri bulunamadığı durumlarda kurs modülü ismi, yıllık plan ismi gibi veriler ile içerik oluşturmaktadır. Kullanıcı, sitede yer alan kurs planı, yıllık plan ve benzeri bilgilerin veya içeriklerin güncel durumlara uygun olmayabileceğini kabul eder.
j. Site, bünyesinde sağlanan içeriklerin bütünüyle doğru ve güncel olacağını taahhüt etmez. Kullanıcı tarafından siteden talep edilen içeriklerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etme kullanıcının yükümlülüğündedir. Aksi durumlarda kullanıcı, oluşabilecek zararlardan sitenin sorumlu olmadığını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, sitede sağlanan hizmetlerde herhangi bir yanlışlık veya sorun tespit etmesi durumunda; ilgili içeriği kullanmayacağını ve içeriğin düzeltilmesi için site yönetimine sitede kullanılan iletişim kanalları aracılığı ile bilgi vereceğini kabul eder.
k. Kullanıcı, sitede mevcut olmayan, eksik veya yanlış olan içerikler ile ilgili sitedeki iletişim kanalları aracılığı ile talepte bulunabilir. Kullanıcı, taleplerinin karşılanmaması veya karşılanamaması durumunda herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
l. Kullanıcı, sitenin sağladığı hizmetleri herhangi bir platformda paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 4 Sorumluluğun Kısıtlanması
a. Kullanıcı, site üzerinde sunulan içeriklere erişimin internet servis sağlayıcı aracılığı ile gerçekleştirildiğini ve bu siteye erişimin bu servis sağlayıcısı hizmetinin kalitesine bağlı olduğunu kabul eder. Kullanıcı, hizmet kalitesinden oluşabilecek herhangi bir sorunda sitenin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
b. Site kapsamındaki yazılım ve içerikler “OLDUĞU GİBİ” sunulmakta olup, bu kapsamda sitenin içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, sitenin ayrıca içerik ve diğer kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Site, site kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Site, sitenin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte siteye erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, siteye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Site, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Madde 5 Sözleşmenin Yürürlüğü ve Feshi
a. İşbu sözleşme kullanıcının elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.
b. Taraflardan herhangi biri tarafından belirtilen iletişim araçları ile yapacağı bildirimle işbu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
c. İşbu sözleşme taraflardan herhangi birinin fesih talebinde bulunmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

Madde 6 Muhtelif Hükümler
a. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
b. Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.
Sitemizde yayınlanan kurs planı içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Modüler Programları ve MEGEP Modülleri ile hazırlanmıştır.