Alanlar
Kimya Teknolojisi Alanına Ait Program Listeleri
# Plan Hazırla Program Adı Program Süresi
1 Plan Talep Boya Elemanı2376 Saat
2 Plan Talep Boya Üretim Elemanı882 Saat
3 Plan Talep Çözelti Hazırlama Elemanı270 Saat
4 Plan Talep Deri İşleme Elemanı2376 Saat
5 Plan Talep El-Banyo Sabunu528 Saat
6 Plan Talep Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi40 Saat
7 Plan Talep İlaç Üretim Elemanı628 Saat
8 Plan Talep Kimya Proses Elemanı2376 Saat
9 Plan Talep Kimya Proses Operatör Yardımcısı102 Saat
10 Plan Talep Kişisel Hijyen Ürünleri Üretimi120 Saat
11 Plan Talep Kolonya Üretimi126 Saat
12 Plan Talep Lastik Elemanı2080 Saat
13 Plan Talep Lastik Üretim Operatörü160 Saat
14 Plan Talep Numune Alma Elemanı326 Saat
15 Plan Talep Petrokimya Kontrol Elemanı904 Saat
16 Plan Talep Petrokimya Üretim Elemanı712 Saat
17 Plan Talep Petrol-Petrokimya Elemanı2376 Saat
18 Plan Talep Petrol-Rafineri Elemanı2376 Saat
19 Plan Talep Polimer Üretim Elemanı342 Saat
20 Plan Talep Rafineri Kontrol Elemanı648 Saat
21 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akaryakıt Ve Otogaz İkmal Dolum Elemanı50 Saat
22 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Akü İmalatı40 Saat
23 Plan Talep Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Bitki Koruma ve Bitki Besleme Ürünlerinde Formülasyon ve Paketleme40 Saat
24 Plan Talep Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Boya Üretimi40 Saat
25 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Deri İşleme40 Saat
26 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Enerjik Malzemeler ve Riskli Operasyonlarda Çalışacak Personel Eğitimi40 Saat
27 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İçme Suyu Arıtma ve Tesis Operatörlüğü40 Saat
28 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Laboratuvarı (Parfüm-Kolonya-Sabun)40 Saat
29 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Prosesi (Metalleri Asitleme Prosesi)40 Saat
30 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kimya Prosesi (Soda Külü ve Kostik Üretim Prosesi Kontrolü Ve İşletmesi)40 Saat
31 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Kord Bezi Üretimi40 Saat
32 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lastik Üretimi40 Saat
33 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Maden Kimya Laboratuvarlarında Analiz Öncesi Hazırlıklar ve Ön İşlemler40 Saat
34 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Metal Yüzeylerde Boyama40 Saat
35 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Patlayıcı Madde ve Mühimmatın İmali ve Depolanması40 Saat
36 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sınaî ve Tıbbi Gazlar Üretim, Dolum ve Depolama40 Saat
37 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıvı ve Katı Madeni Yağ Üretimi40 Saat
38 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Su Analizleri40 Saat
39 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yapı Kimyasalları Üretimi40 Saat
40 Plan Talep Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yaş Boya Üretimi40 Saat
41 Plan Talep Yaş Deri İşleme Elemanı1104 Saat
42 Plan Talep Yüzey Boyama Elemanı544 Saat
Sitemizde yayınlanan kurs planı içerikleri, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Modüler Programları ve MEGEP Modülleri ile hazırlanmıştır.